Boktor: wat is het, hoe herken je het en meer info (2024)

Je wilt alles over de boktor weten, maar je vindt nergens de juiste informatie. Tot nu. Want wat is boktor eigenlijk? En hoe schadelijk is dit ongedierte? Of je nu al problemen ervaart met boktor of niet, je komt hier alles tegen wat je over de boktorkever en haar vraatzuchtige larven moet weten.

085 - 029 6299

Direct boktor bestrijden

Geen haast? Vraag een offerte aan

Boktor: wat is het, hoe herken je het en meer info (1)
Boktor: wat is het, hoe herken je het en meer info (2)

Navigeer direct naar

➤ Boktor herkennen

➤ Leven boktor

➤ Schade door boktor

➤ Boktor in huis

➤ Inspectie en bestrijding

➤ Boktor voorkomen

➤ Reviews

➤ Neem contact op

Dit moet je weten over boktor!

 • Van alle soorten houtworm zijn boktorlarven de schadelijkste wormen.
 • Boktorlarven vreten graag steunbalken aan. Hoed je voor instortingsgevaar!
 • Alleen met een zeer sterk insecticide krijg je boktor weg.

Wat is boktor?

Boktor of huisboktor is een houtaantastende kever. Een insect dus. De kever brengt larven voort die we ‘boktorlarven’ noemen. Boktorlarven worden echter ook aangeduid met ‘boktor’, dus soms ontstaat er verwarring over er precies met ‘boktor’ bedoeld wordt. Dat is soms jammer, want er is een belangrijk verschil tussen de huisboktorren en hun larven: de larven richten schade aan, de kevers niet.

Hoe kun je een boktor herkennen?

Bij herkenning van boktor richten we ons even op de meest voorkomende soort: dat is de huisboktor. Een volwassen kever herken je aan de hand van de volgende kenmerken:

 1. Het lijf is 10 tot 25 mm lang.Boktor: wat is het, hoe herken je het en meer info (3)
 2. De kop is vrij kort en rond.
 3. Het halsschild is zwart en er zitten twee uitsteeksels op.
 4. De rug bestaat uit een zwart schild.
 5. Op de kop zitten twee lange gebogen antennes.
 6. Zoals alle insecten heeft de boktor zes poten. Deze zijn nogal spriet-achtig.

Welk geluid maakt boktor?

Met ‘boktor geluid’ bedoelen we het geluid dat de larven maken als ze in hout zitten. Want de kevers zelf maken geen geluid. Als je stil bent, hoor je misschien een zacht geknaag uit houten constructies in je woning of bedrijf komen. In de zomer is dat geluid op zijn sterkst, want boktorlarven worden actiever naarmate de temperatuur stijgt.

Kan een boktor vliegen?

Een boktor kan vliegen. Het nut daarvan? Een boktor leeft maar enkele weken en in die tijd moet hij of zij zo snel mogelijk een partner vinden. Vliegen bespaart veel tijd en de kever kan een partner in allerlei richtingen zoeken! Bovendien kan een wijfje ook snel plekken opzoeken om eitjes af te zetten, als ze eenmaal is bevrucht.

Boktor soorten in Nederland

In Nederland bestaan honderden soorten boktorren. Velen hebben klinkende namen, zoals de gerimpelde metaalboktor, de kommawespenboktor of de zwarte knotsdijboktor. Maar de meest bekende? Dat is de huisboktor. En die is, helaas, vooral bekend vanwege zijn slechte reputatie. Deze kever zoekt namelijk geschikte plekken op waar larven in hout kunnen leven. Woningen en bedrijfspanden waar veel hout in is verwerkt worden daarbij niet overgeslagen.

Levenscyclus van de boktorBoktor: wat is het, hoe herken je het en meer info (4)

 1. Een vrouwtjes-boktor legt eitjes in het hout.
 2. Na een maand komt er een larve uit het eitje.
 3. De larve eet meteen van het hout waar het in leeft.
 4. Gaandeweg boort de larve zich steeds dieper in het hout.
 5. De larve blijft drie tot zelfs tien jaar in het hout.
 6. De larve wordt volwassen en vliegt uit het hout.
 7. De volwassen boktor zoekt naar een partner om te paren.

Voortplanting boktor

Als boktorren uitvliegen, gaan ze op zoek naar een partner. Vinden een mannetje en een vrouwtje elkaar? Dan paren ze al snel. Direct daarna overlijdt het mannetje en gaat het vrouwtje op zoek naar geschikte plekjes om haar eitjes af te zetten. Met veel pech belandt ze dan in of rond jouw woning of bedrijf. Daar zoekt ze naar onbewerkt (dus geen geverfd of gelakt) hout. De eitjes worden in gaten en groeven van het hout gelegd. Zo’n veertig per keer. Een wijfje kan namelijk 160 tot 200 eitjes afzetten en dat doet ze vaak op diverse plekken.

Hoe zien boktorlarven eruit?

Larven van de boktor zien eruit als sterk geribbelde wormen. Ze zijn vrij dik, hebben dus ribbels en ze zijn witgeel van kleur. De kop is oranjebruin. Boktorlarven worden ongeveer 30 millimeter lang. Je ziet ze amper, want ze zitten vrijwel altijd diep in het hout verborgen. Dat maakt opsporing van larven dan ook zo lastig!

Wat eten boktorlarven?

Larven van de boktor eten het liefst hout van naaldbomen. Denk aan dennen (vurenhout) of sparren (grenenhout). Volwassen kevers zelf eten niets. Die leven hoogstens twee weken en hebben maar één taak: nieuwe eitjes voortbrengen. Van de kevers zelf heb je dus niet veel te duchten. Het zijn de larven die altijd voor schade zorgen en daarom als ongedierte worden beschouwd.

Is boktor in hout schadelijk?

Van alles soorten houtworm richten boktorlarven de grootste schade aan. Dat komt omdat de beestjes geneigd zijn om zich over de lengterichting van balken te vreten. Balken verzwakken dus nog sneller dan bij inbreuk door gewone houtworm. Blijft de schade lang onopgemerkt? Balken kunnen het begeven en voor een enorme ravage zorgen. Je mag hopen dat daarbij geen slachtoffers vallen!

Is boktor schadelijk voor je gezondheid?

Boktorren en boktorlarven bijten of steken geen mensen of dieren. Voor fysieke schade hoef je dus niet bang te zijn. Stort een balk in door de vraatschade van de larven? Dan loop je natuurlijk wel indirect gevaar. Ga je zelf aan de slag met chemische middelen om boktor te doden? Dit raden wij af, want middelen die voor particulieren beschikbaar zijn, zijn sowieso niet sterk genoeg. Bij verkeerd gebruik loop je bovendien ook het risico op gezondheidsproblemen. Door giftige dampen. Of er vliegt ineens een balk in brand, omdat je een brandbaar middel gebruikt.

Wat zijn signalen van boktor in huis?

Signalen van boktor in huis herkennen is niet altijd eenvoudig. Belangrijk is dat je je woning of bedrijfspand regelmatig controleert op ongeregeldheden. Zeker als je bang bent voor boktor. Vallen onderstaande zaken je op? Dan heb je waarschijnlijk last van boktor en moet je snel achter een oplossing aan.

 1. In het houtwerk zie je gaatjes van ongeveer 6 tot 9 millimeter groot. Mogelijk zijn dit uitvliegopeningen van de boktor.
 2. Kijk of er zaagsel onder de uitvliegopeningen ligt. Zo niet, leg dan een vel papier op de vloer, onder de gaatjes, en wacht een week of twee. Als na die tijd zaagsel op het papier ligt, zijn de boktorlarven nog actief.
 3. In je woning of bedrijfspand zie je misschien ook kevers lopen. Of je stuit - toevallig - op een worm die net zijn kop uit het hout steekt.

Is het boktor of houtworm?

Een larve uit het hout trekken en bestuderen is niet altijd even praktisch. Het is makkelijker om de aard van de schadelijke wormen te herkennen aan de kevers die in het pand lopen. Dat kunnen dus huisboktorren of gewone houtwormkevers zijn. Het probleem is echter dat je niet altijd kevers vindt. Wil je absolute zekerheid, dan moet je zonder meer een inspectie aanvragen bij een deskundige bestrijder.

Boktor: wat is het, hoe herken je het en meer info (5) Boktor: wat is het, hoe herken je het en meer info (6)

De huisboktor en de gewone houtwormkever.

Hoelang blijft boktor in een gebouw?

Het is lastig te bepalen hoe lang de boktorlarven al in je woning of bedrijfspand zitten. Zie je boktorkevers lopen, dan kan dit betekenen dat ze net eitjes hebben gelegd. Of nog moeten leggen. Constateer je gulzige larven in het hout, dan zie je ook niet hoe lang die er al zitten. Wat men wél weet, door inspectie naar schade bij plagen uit het verleden, is dat boktorlarven tot tien jaar in hout leven, zeker als niemand ze ontdekt!

Boktor inspectie

Een ervaren ongediertebestrijder herkent en spoort boktor in een mum van tijd op. Hoe eerder dit gebeurt, hoe meer schade je voorkomt. Je nodigt de expert uit voor een inspectie en hij controleert alle verdachte ruimtes. Is er echt sprake van boktor? Zo ja, dan inventariseert hij alle aangetaste onderdelen. Zo kan hij bepalen hoeveel gif nodig is voor het bestrijden van boktor.

Boktor komt vaak voor in zolders of kruipruimtes, want daar zitten vaak veel houten constructies in verwerkt. Ook houten en meubelen en voorwerpen worden door de bestrijder gecheckt. Die mogen niet met gif worden behandeld, maar hierover straks meer. Is de expert klaar met zijn inspectie? Je krijgt dan een offerte aangeboden. Hierop staan de nodige werk-acties en de totale kosten omschreven.

Boktorbestrijding

Boktor aanpakken is vaak lastig en gevaarlijk werk. Zo moet een professionele bestrijder eerst allerlei veiligheidsmaatregelen treffen voordat hij echt aan de slag kan gaan. Daarnaast moeten er allerlei middelen en materialen voor de bestrijding geregeld worden. Zo worden boktorlarven altijd aangepakt met een zeer sterk insecticide tegen kruipende insecten. De bestrijder zorgt ervoor dat hij voldoende van dit middel heeft.

Maar voor het gif kan worden aangebracht, moet je al het te behandelen hout eerst schuren, afstoffen en schoonmaken. Dit mag je zelf doen (om kosten te besparen) of je laat dit de bestrijder doen. Hout dat te ernstig door boktorlarven is aangetast, moet je laten verwijderen voor vernietiging. Dit voorkomt dat de larven zich verder verspreiden naar andere woningen of bedrijven.

Professionele bestrijding van boktor

Boktorlarven doden lukt alleen als het gif tot in de kern van het hout doordringt. Sterker nog: het hout moet vaak helemaal doordrenkt worden van het gif. Tja, boktorlarven zijn erg hardnekkig. De bestrijder boort dan eerst gaten in het hout. Dan steekt hij er pluggen in. Hierna kan het gif via deze gaten worden geïnjecteerd. Dat gebeurt met een speciale injectiespuit, met een druk van 4 á 5 bar. Het kan zijn dat het hout nog twee tot drie keer op deze wijze behandeld moet worden. Dit is afhankelijk van de ernst van het probleem.

Boktor in meubels: hoe wordt dit opgelost?

Houten voorwerpen of meubels met boktorlarven mogen niet met gif worden behandeld. Dit zijn namelijk gebruiksvoorwerpen. De bestrijder brengt je dan in contact met een bedrijf dat houten producten met gas behandeld. Het voorwerp of het meubel wordt in een gaskamer geplaatst. Vervolgens doodt men de larven met CO2 of fosforwaterstof, zonder het voorwerp of meubel te beschadigen. Pas op, een ingreep zoals deze kan prijzig zijn. Informeer dus eerst goed naar de kosten bij het desbetreffende bedrijf.

Boktor: wat is het, hoe herken je het en meer info (7)

Nazorg bij boktor

Bestrijding van boktor door een professional werpt altijd vruchten af. Bovendien werkt het gif tot vijf jaar door na de dag van behandeling! Belangrijk is wel dat je alle ruimtes minstens een paar uur ventileert als er gif is gebruikt. Je wilt immers niet dat je gezin of je personeel de dampen inademt.

Net als bij de larven van de houtwormkever is het bij een boktorplaag ook mogelijk om een garantie te krijgen op een ingreep. Vraag dit even na bij de bestrijder als je belt voor een afspraak. Maak je je toch weer zorgen om een nieuwe plaag? De expert kan altijd weer langskomen voor een nauwkeurige inspectie.

Boktor: wat is het, hoe herken je het en meer info (8)

Behandeling in kruipruimtes (voorbereiding)

Bij behandeling van boktor in een kruipruimte, moet de bestrijder voor een tweede man zorgen. Die fungeert dan als de zogeheten ‘luikwacht’ om over de veiligheid van de expert te waken als deze de kruipruimte ingaat en met gif werkt. Een kruipruimte is namelijk erg nauw en zonder de juiste bescherming worden giftige dampen snel inademt.

Bij kruipruimtes is het ook altijd de vraag of daar water staat en of de bestrijder dan wel in de ruimte kan. Water moet dan ook altijd vooraf verwijderd worden. Hierna moet al het hout in de kruipruimte eerst opdrogen voor het behandeld kan worden met gif.

Boktor in zolders (voorbereiding)

Boktor komt ook vaak op zolders voor. Daar zijn immers veel houten (steun-)balken. De bestrijder moet dan eerst een hoogwerker of steiger regelen en plaatsen voor hij met een behandeling kan starten. De zolder moet bovendien helemaal leeg staan, zodat de ongediertebestrijder de te behandelen plekken - zoals de balken - goed kan bereiken.Dit soort zaken worden echter ook besproken bij het opstellen van een plan van aanpak. Niets gebeurt namelijk zonder jouw toestemming!

Hoe voorkom je boktor?

Nog geen boktor ontmoet of wil je een nieuwe plaag voorkomen? Met de volgende tips, aangeboden door onze professionele bestrijders, helpen we je op weg. Want van de gedachte aan dikke krioelende knagende larven in je eigen woning of bedrijf gaan alle haartjes op je lichaam gewoon recht overeind staan!

 • Controleer brandhout voor je het binnen brengt

In takken of stronken uit het bos zitten mogelijk boktorlarven of huisboktorren. Check het hout dus goed voor je het binnen opslaat. Zie je inderdaad iets verdachts? Neem het hout dan zeker niet mee.

 • Behandel hout met een preventief middel

Breng een laag lak, beits of verf aan op houten meubels en/of balken. Het laagje voorkomt dat boktorkevers eitjes in het hout leggen. Blijf het hout wel goed controleren op verdachte gaatjes. Dat hoeft niet zeker niet elke dag: plan jaarlijks of halfjaarlijks gewoon een check in.

 • Inspecteer tweedehands meubelen voor aankoop

Boktorlarven komen soms ook binnen via tweedehands meubelen. Check een meubel eerst op gaatjes van gelijke grootte voor je het koopt. Is het niet in orde? Waarschuw dan de verkoper, zodat die kan beslissen wat er met het meubel moet gebeuren.

Meer lezen over boktor

Zelf boktor bestrijden

Professionele boktorbestrijding inschakelen

Heb ik last van boktor in huis?

Tips wat te doen tegen boktor

Bestrijdingsmiddelen voor boktor

Dit zeggen onze klanten

99% beveelt ons aan

9

2530 beoordelingen

Belinda uit Hoeven

Hamza is bij mij komen kijken na mijn melding ivm houtworm. Hij schrok er niet van terug dat dit een lastige klus was, balken ónder een houten chalet,...

Lees de hele review

Christian uit Nootdorp

Wendy uit Den hout

Supersnelle service, goede uitleg, en fijn dat er werd meegedacht in onze planning betreffende verbouwen van net aangekochte woning en buitenlandwerk....

Lees de hele review

Boktor: wat is het, hoe herken je het en meer info (10)

Plaats een aanvraag

Boktor: wat is het, hoe herken je het en meer info (2024)

FAQs

Boktor: wat is het, hoe herken je het en meer info? ›

Een boktor is een tor met een bruinzwart lijfje, welke een lengte van 10 tot 25 millimeter heeft. U kunt de boktor onder meer herkennen aan de grijskleurige vlekken aan weerszijden van het dekschild.

Hoe weet je of er boktor is? ›

Het volwassen exemplaar is goed te herkennen aan zijn lange gebogen antennen. Boktor kunt u alleen aantreffen in naaldhout, zoals bijvoorbeeld vurenhout, dat vaak gebruikt wordt in bouwkundige constructies. Het volwassen exemplaar van de boktor is tussen de 10 en 25 mm lang. De larves worden tot wel 3cm groot.

Waar kunnen boktor niet tegen? ›

Een spuitje met alcohol, benzine of azijn in elk gaatje van het hout houdt de boktor ook stil. Ga met een dunne naald elk gaatje langs om deze helemaal te vullen. Het is erg veel werk als je last hebt van een grote boktorplaag. Ook weet je niet hoe de conditie van het hout is na al die alcohol, benzine of azijn.

Wat is het verschil tussen houtworm en boktor? ›

Houtworm is, zoals eerder genoemd, een verzamelnaam voor alle houtaantastende larven. De larven van de boktor vallen dus ook onder houtworm.

Kan een boktor bijten? ›

Is boktor schadelijk voor je gezondheid? Boktorren en boktorlarven bijten of steken geen mensen of dieren.

Kun je boktor horen knagen? ›

Als de boktorkever is uitgevlogen, zie je gaatjes met een diameter van 6 tot 9 mm in het hout. Als er boktor in je hout zit, kan het zijn dat je een soort 'luchtbel' op het hout ziet staan. Als je heel stil bent kun je de boktor in het hout horen knagen.

Hoe kom je erachter of je houtworm hebt? ›

Houtworm herkennen kan ook door te kijken naar de aanwezigheid van kevers in de buurt van houten constructies. Wanneer er regelmatig kevers opduiken in een bepaalde ruimte in huis, kan dit duiden op de aanwezigheid van houtworm. De kever is mogelijk op zoek naar een plek om zijn larven achter te laten.

Is boktor goed te behandelen? ›

Het is van belang om boktor in hout direct te bestrijden om de schade te beperken. Als je geen actie onderneemt om boktor te bestrijden, is de kans groot dat de boktorplaag groter wordt en de schade erger met alle gevolgen van dien.

Hoe verwijder je boktorren? ›

Boktor bestrijden met petroleum, benzine of terpentine

Petroleum, benzine en terpentine zijn zeer brandbare middelen. Toch gebruiken mensen ze soms om boktor te bestrijden. Het hout goed insmeren met een van deze middelen werkt echter vooral preventief en dan ook nog voor de korte termijn.

Welke Tor lijkt op boktor? ›

Hoe dit zit? Je kunt bijvoorbeeld ook last hebben van de larven van de gewone houtwormkever. Die vreten ook hout, maar richten daarbij minder schade aan dan de larven van de boktor. Je herkent de houtworm aan ronde gaatjes in het houtwerk.

Hoe schadelijk is de boktor? ›

De boktor zelf kan weinig kwaad en zal geen of nauwelijks schade aanrichten. Wel kan de boktor bacteriën met zich mee naar binnen nemen, die voor gezondheidsrisico's zorgen. Het is met name de larve van de boktor, vaak houtworm genoemd, die voor de schade aan uw woning zorgt.

Kan houtworm tegen azijn? ›

Ook azijn is een middel dat houtwormen kan doden.

Waar gaat houtworm dood van? ›

Houtworm gaat dood wanneer het in contact komt met brandstoffen als petroleum (lampenolie) of benzine. Wrijf het hout goed in en laat de ruimte even een tijdje gesloten.

Hoe weet je dat je boktor hebt? ›

Let op een knagend geluid in hout. De larven van de boktor maken een knagend geluid wanneer zij zich een weg banen door het hout. Wie heel goed luistert, kan ze misschien wel horen. Vooral in de zomer is een dergelijk geluid goed te horen, want de larven worden actiever bij warm weer.

Hoe klinkt het geluid van een houtworm? ›

Wanneer u een zacht geknaag aan houten constructies of meubelstukken in huis hoort, dan heeft u mogelijk te maken met houtworm. U herkent houtworm ook aan kleine hoopjes zaagsel onder houten constructies en ronde gaatjes in houten voorwerpen.

Is boktor een verborgen gebrek? ›

Als je een bestaand huis koopt, is dat inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Een scheur in de muur is bijvoorbeeld niet bepaald een verborgen gebrek. Onzichtbare, verroeste leidingen wel. Maar ook boktor, houtworm of asbest worden gezien als verborgen gebreken in een huis.

Wat lijkt op een boktor? ›

Je kunt bijvoorbeeld ook last hebben van de larven van de gewone houtwormkever. Die vreten ook hout, maar richten daarbij minder schade aan dan de larven van de boktor. Je herkent de houtworm aan ronde gaatjes in het houtwerk. Verwarrend is alleen wel dat boktorlarven in de volksmond ook 'houtworm' worden genoemd.

Hoe herken je houtworm in meubels? ›

Gaatjes in het hout

De makkelijkste manier om houtworm te vinden, is door alle houten constructies op gaatjes te controleren. Als je daar ronde gaatjes van gelijke grootte in ziet zitten, dan mag je gerust aan houtworm denken.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated:

Views: 6170

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.