Leerwerkloket Haaglanden op LinkedIn: #levenlangontwikkelen #samenwerken (2024)

Leerwerkloket Haaglanden

550 volgers

 • Deze bijdrage melden

Vandaag is onze nieuwe trainee Collega gestart: Georgia Boctor welkom bij het Leerwerkloket Haaglanden. Op een fijne samenwerking waarin wij allemaal veel van elkaar mogen leren. Vorige week de banenmarkt bij WSP Rijswijk gehad met leuke kandidaten. Vandaag de Meet&match gehad bij het UWV Haaglanden. Al met al leuke events en dat smaakt uiteraard naar meer. Wil jij ook kosteloos advies? Het Leerwerkloket heeft altijd een antwoord voor je en gaan een persoonlijk gesprek met je aan. Meld je aan via onze site voor advies over je loopbaan/scholing: https://lnkd.in/e4bwiv_8#levenlangontwikkelen #samenwerken Bedankt: Santhino Piqué Luuk Pelser Jeannet Mastebroek Jasmijn Koops Jeffrey Merx Laura van 't Loo Federico Tittoni Kamal Tewarie Willem Starre - Staal RMT Haaglanden

 • Leerwerkloket Haaglanden op LinkedIn: #levenlangontwikkelen #samenwerken (2)
 • Leerwerkloket Haaglanden op LinkedIn: #levenlangontwikkelen #samenwerken (3)
 • Leerwerkloket Haaglanden op LinkedIn: #levenlangontwikkelen #samenwerken (4)

54

4 commentaren

Interessant Commentaar

Willem Starre - Staal

Ervaren, verbindende, all round Lean verbeter manager!

1 j

 • Dit commentaar rapporteren

Was weer een mooie…

Interessant Reactie

3 reacties 4 reacties

Arthur Mahieu

Sollicitatiecoach en socialmedia-adviseur ➙ 10 jaar ervaring: eigen bedrijf ♯ Adviseur werk en trainer LinkedIn bij UWV in loondienst

1 j

 • Dit commentaar rapporteren

Georgia Boctor Welkom en veel werkplezier.

Interessant Reactie

2 reacties 3 reacties

Jolanda Jacobs

Scholingsadviseur

1 j

 • Dit commentaar rapporteren

Welkom en heel veel succes!

Interessant Reactie

2 reacties 3 reacties

Liz Tipker

Adviseur Werk bij UWV

1 j

Welkom Georgia!

Interessant Reactie

2 reacties 3 reacties

Meer commentaar weergeven

Meld u aan als u commentaar wilt bekijken of toevoegen

Meer relevante bijdragen

 • Leerwerkloket Haaglanden

  550 volgers

  • Deze bijdrage melden

  🎯 Net zoals bij andere bijeenkomsten probeerden we op de open dag van HTM Personenvervoer N.V. via ons informatietreintje zoveel mogelijk kandidaten te informeren en naar elkaar door te verwijzen: UWV, RMT Haaglanden, de praktijkverklaringen (https://lnkd.in/gPquh7Kq) en Den Haag Werkt, het Sollicitatiecentrum en HalloWerk.🚊Zo ook een gemotiveerde werkzoekende, die jarenlang als Autocad tekenaar had gewerkt en zich graag wilde laten omscholen tot trambestuurder. Na een fijn gesprek is hij in contact gebracht met de operationeel manager van remise Zichtenburg en HTM recruitment. Hij kreeg een rondleiding, heeft gesolliciteerd en kwam enthousiast bij ons terug. Dat nodigde uit tot een foto bij de tram!Ook wethouder MKB, werk en participatie Nur Icar was aanwezig voor de opening en om met werkzoekenden te spreken.✅ We kijken terug op een geslaagde banenmarkt waar we enthousiaste werkzoekenden van dienst konden zijn! 👉 Wilt u net als HTM uw medewerkers duurzaam behouden en investeren in hun ontwikkeling? Neem dan contact op met het Leerwerkloket via https://lnkd.in/er7yX_nx#LevenLangOntwikkelen #leren #werk #talenten #motivatie #kansen #ontwikkeling #arbeidsmarktHenry Steffens Jeannet Mastebroek Marlies Zuyderwijk Ben Strijk Ingrid Oosterdijk Ashanty Jethoe Elles Steinvoorte

  • Leerwerkloket Haaglanden op LinkedIn: #levenlangontwikkelen #samenwerken (13)
  • Leerwerkloket Haaglanden op LinkedIn: #levenlangontwikkelen #samenwerken (14)
  • Leerwerkloket Haaglanden op LinkedIn: #levenlangontwikkelen #samenwerken (15)

  31

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u commentaar wilt bekijken of toevoegen

 • Leerwerkloket Haaglanden

  550 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Ook wij staan zaterdag a.s. op de Open Dag van HTM Personenvervoer N.V. om zoveel mogelijk werkzoekenden te helpen aan een passende baan bij HTM en te informeren over scholing. We staan daar zoals altijd met de collega's van RMT Haaglanden, zodat we ons advies en de aanvullende dienstverlening kunnen inzetten, waar nodig. Mis het niet en zeg het voort!

  4

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u commentaar wilt bekijken of toevoegen

 • Leerwerkloket Haaglanden

  550 volgers

  • Deze bijdrage melden

  🌟 Binnenkort weer van start! 🌟 Bij Leerwerkloket Haaglanden zijn we verheugd om binnenkort weer te starten met een nieuwe groep voor ons programma "Ontdek wat jij in huis hebt"! Speciaal ontworpen voor vrouwen tussen 45 en 65 jaar die klaar zijn voor een nieuwe stap in hun loopbaan of persoonlijke ontwikkeling. Met behoefte aan het verkrijgen van inzicht in talenten, mogelijkheden en toekomstperspectieven, en met de motivatie om eigen potentieel en vaardigheden te ontdekken, bieden wij een maatwerk ontwikkelprogramma aan. In vijf workshops worden vrouwen klaargestoomd om een stap te zetten op de arbeidsmarkt. In dit traject komen zij erachter wie ze zijn, wat ze kunnen, wat bij hen past en hoe ze zichzelf beter presenteren (bij werkgevers).🌐 Interesse? Houd ons in de gaten voor meer informatie over aanmelding! #LoopbaanOntwikkeling #VrouwenInDeArbeidsmarkt #LeerwerkloketHaaglanden #Leerwerkloket #LLO #LevenLangOntwikkelen Jeffrey Merx Jeannet Mastebroek Luuk Pelser Jasmijn Koops Georgia Boctor

  • Leerwerkloket Haaglanden op LinkedIn: #levenlangontwikkelen #samenwerken (21)

  26

  3 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u commentaar wilt bekijken of toevoegen

Leerwerkloket Haaglanden op LinkedIn: #levenlangontwikkelen #samenwerken (23)

Leerwerkloket Haaglanden op LinkedIn: #levenlangontwikkelen #samenwerken (24)

550 volgers

Profiel weergeven

Volgen
Leerwerkloket Haaglanden op LinkedIn: #levenlangontwikkelen #samenwerken (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated:

Views: 6162

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.